Foredragstitler

Herunder aktuelle foredragstitler. Bemærk: Alle de nævnte foredrag kan kombineres og andre emner kan aftales. Varighed: 30-45 minutter til 2 timer, typisk med inddragelse af publikum via spørgsmål-og-svar. For mere information, kontakt Clement Kjersgaard direkte på: clement@raeson.dk

► Fremtiden er her snart: Hvad der venter verden i 2024 (og derefter): For alle, også de mest priviligerede magthavere og beslutningstagere, er opgaven med at overskue den globale dagsorden blevet langt, langt sværere – dels på grund af udfordringernes skala, dels på grund af deres kompleksitet og forbundethed. I dette foredrag ridser Clement Kjersgaard de største globale dilemmaer op og tegner landskabet for 2024 og 2025 – efterfulgt af god tid til spørgsmål og svar

► Kan demokratiet tabe? Over de senere år har en bølge af uro og turbulens ramt politik i store dele af verden. Men udfordringerne går længere tilbage end det ser ud – og magthaverne har endnu til gode at forstå krisens omfang.

De næste 25 års verdenshistorie: Er vi på vej mod en ny verdensorden – eller ingen? Hvad afgør magtfordelingen – og rollerne til USA, Kina og Europa?

► Ledelse i en ny tid: Vilkårene for ledelse er under hastig forandring og klassiske begreber som “magt” og “autoritet” er pludselig til konstant forhandling. Paradokset er tydeligt: Løsningerne, der tilbydes, er ofte overfladiske – eller ligefrem forkerte. Mens dem, der undervurderer udfordringerne, risikerer at miste både magten og sig selv.

► Fra Ukraine til Taiwan – stormagternes spil: Siden Ukrainekrigens begyndelse i februar 2022 har Europa – og resten af verden – skullet indse, at fremtiden er en anden end vi troede (eller: håbede?) Men konsekvenserne er større, end de fleste – herunder politikerne – tør indrømme.

► Kampen om klimaet er kun lige begyndt: På få år har klimaspørgsmålet kilet sig ind nær toppen af den politiske dagsorden. Det skaber nye kløfter og nye konflikter på kryds og tværs af vores vante forestillinger om hvordan politik fungerer.

► Kan uddannelsessystemet genopfinde sig selv? Om at opstille nye idealer i dannelse og uddannelse: Hvis nogen i den danske uddannelsesverden håber at få arbejdsro, vil de blive skuffede. Uddannelse bliver en kampplads over de kommende år, dels fordi en række af de største samfundsudfordringer vil resultere i nye krav til sektoren, dels på grund af de dilemmaer og paradokser, sektoren selv – i årtier – har skubbet foran sig. Hvis ikke folk i uddannelsessektoren – fra folkeskolen til forskningsverdenen – selv tager udfordringerne alvorligt, vil andre (ganske snart) sætte retningen for dem.

► Dansk politik i forandring: Dansk politik er under forandring – men det er ikke politikerne alene, der styrer udviklingen. Og turbulensen slutter ikke, når en regering er trådt til – tværtimod.

 Fremtidens medier – og fremtidens journalistik:  Techgiganterne forandrer vilkårene for offentligheden og for demokratiet – skal journalistikken forny sig, skal den først finde tilbage til sine egne grundværdier. Det bliver svært.

Bemærk: Alle de nævnte foredrag kan kombineres og andre emner kan aftales.  For mere information, kontakt Clement Kjersgaard direkte på: clement@raeson.dk